KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Op 15 juli 1945 wordt Kleindiervereniging K.P.V. Silvolde en omstreken opgericht onder de naam:"Raskonijn Silvolde".
De initiatiefnemers waren: P.J. Holthausen voorzitter, G. Lucassen secretaris, en H. Danen penningmeester.
Ze waren lid in Doetinchem, maar gezien de afstand die per fiets of soms lopend moest worden afgelegd, werd er besloten een eigen club op te richten.
Vlak na de 2e wereldoorlog was er gebrek aan voedsel. Via de vereniging kon men dan voer voor de winter bestellen. Toewijzing vond alleen plaats voor fokdieren.
Vanaf 1947 konden ook kippenfokkers lid worden en werd de naam "Pluimvee en konijnenvereniging."

In het huishoudelijk reglement en in de statuten wordt de naam geregistreerd als "Konijnen en pluimveefokkersvereniging Silvolde en omstreken." Afgekort K.P.V Silvolde e.o.
De doelstelling is het verbeteren van het raskonijn en raspluimvee in verenigingsverband. Ook cavia's, kleine knagers, sierduiven, sier- en watervogels vallen hieronder.
K.P.V. Silvolde is aangesloten bij de landelijke verenigingen KLN (Kleindierliefhebber Nederland) en de NBS (Nederlandse bond voor sierduivenliefhebbers). K.P.V. Silvolde is ook lid van het regionale "Achterhoeksverband". Door het fokken van raszuivere dieren, zijn deze organisaties ook van belang voor het in standhouden van het Nederlands levend erfgoed.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven