KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Nieuws

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober organiseert Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” voor de zevende keer “De Dierendagshow” in de SSP-HAL in Ulft. Op zaterdag worden de jonge konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, dwerghoenders, serama’s,  parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels, en sierduiven gekeurd door de keurmeesters waarbij publiek aanwezig mag zijn. Voor alle bovengenoemde diersoorten hebben keurmeesters toegezegd om te keuren.

Vorig jaar is het tentoonstellingsseizoen gestopt na de Dierendagshow. Laten we hopen dat we met de open jonge dierendag op de Dierendagshow een mooi  tentoonstellingsseizoen kunnen opstarten.

We hebben de SSP-HAL met 5.000 m tot onze beschikking met daglicht via het dak rechtstreeks op de kooien. In de SSP-HAL hebben we de eerste 5 jaren gangpaden van ruim 3 meter breed gecreëerd waardoor elkaar passeren op anderhalve meter goed mogelijk is. Vorig jaar hadden we door een andere opstelling zelfs gangpaden van 5 meter breed waarbij we twee meter afstand tot de keurmeesters en de schrijver konden handhaven. Helaas moesten we in 2020 de keuring zonder publiek laten plaatsvinden.

We spreken de hoop uit dat het Corona- (en het vogelgriep) virus dusdanig binnen de perken zal blijven dat er van overheidswege geen afgelasting zal komen van onze Dierendagshow. Uiteraard zijn we gebonden aan de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen, zoals bijv. de 1,5 meter afstand onderling e.d. Dit is echter goed te realiseren binnen onze tentoonstellingsruimte.

Naast de Duitse Hoender Club (NSDH) hebben ook de Nederlandse knaagdieren vereniging (NKV) en de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) besloten om een eendaagse keuring onder te brengen bij de Dierendagshow.

Graag zien we dat dit jaar ook meer parkvogels, kleine siervogels, gedomesticeerde watervogels en oorspronkelijke watervogels worden ingestuurd. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de NBvV komen in aanmerking voor een KLN Prijs. KLN-Prijs 400 zie: https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2021.pdf

In de bijlage treft u het vraag programma en het inschrijfformulier aan. Gebruik dit inschrijf formulier alleen als u niet de mogelijkheden hebt om in te schrijven via  https://www.animaloffice.net. We vragen u om bij voorkeur direct na het inschrijven het inschrijfgeld per bank te betalen.

Als de show voor 25-9-2021 van overheidswege onmogelijk wordt gemaakt wordt het inschrijfgeld volledig terug betaald. Als de show in de laatste week afgelast/verboden wordt dan worden de eventueel gemaakte administratie kosten in mindering gebracht.

Na het uitkooien op zondagmiddag op 17.00 uur hopen we op een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met het opruimen. Het is ons alle afgelopen jaren gelukt om dit voor 20.00 uur klaar te hebben. Graag zouden we dit jaar samen met de vrijwilligers die helpen met het opruimen de avond af willen sluiten met een hapje en een drankje in de SSP-HAL. Geef op het inschrijfformulier aan als u wilt helpen met het opruimen of schrijven/aandragen tijdens de keuring.

Ook willen wij graag tijdens dit evenement aan dier gerelateerde diensten en producten in de SSP-HAL een plaats bieden. Hiertoe verhuurt de SSP-HAL voor een gering bedrag marktkramen en grondplaatsen, waarop bedrijven hun producten en diensten kunnen aanbieden en verkopen. 

Voor jonge dierendag 2015 t/m 2020 zie: https://www.kpvsilvolde.nl/clubactiviteiten/dierendagshow.html

Poster Dierendagshow 2021: volgt.

We hopen u in goede gezondheid als inzender en/of bezoeker te zien tijdens onze Dierendagshow.

Op 15 augustus 2020 ontvingen wij het droeve bericht dat Theo Gerritsen plotseling is overleden. Theo was lid van K.P.V. Silvolde e.o. sinds 1-12-1978. Bestuurslid vanaf 1982 en 1e Penningmeester vanaf 1-4-1995 tot heden. Daarnaast was Theo ringen-commissaris voor de sierduiven. Ondanks dat Theo geen fokkerskaart meer had was hij zeer betrokken bij de vereniging. Theo was een groot dierenliefhebber en had naast de dieren die we als vereniging vertegenwoordigen ook aquariums en een grote volière met vogels. Twee jaar geleden heeft hij een oorkonde ontvangen i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap. Dit jaar was hij 25 jaar eerste penningmeester en keek hij uit naar ons 75-jarig jubileum wat we door de huidige omstandigheden (nog) niet hebben gevierd. Theo is 64 jaar geworden. We zullen hem missen en wensen zijn naasten veel sterkte.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven