KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

"Tijdens de jaarvergadering van de "KPV Silvolde en omstreken" op maandagavond 4 maart jongstleden zijn enkele leden in het zonnetje gezet. Ten eerste zijn er 2 jubilarissen : Henk Schwartz en Henk van Hagen. De heer Schwartz is inmiddels 25 jaar lid van de vereniging en de landelijke bond "Kleindierliefhebbers Nederland" ( KLN ), de heer van Hagen zelfs al 40 jaar !! Beiden werden hiervoor bedankt namens het bestuur middels een oorkonde en een speldje van de KLN welke door de voorzitter Chris Wijsman werd opgespeld.

Tijdens de vergadering werd tevens afscheid genomen van Gert Spekking als bestuurder. De heer Spekking heeft zich decennia lang belangeloos ingezet voor de vereniging en heeft besloten om het wat rustiger aan te doen. Het bestuur heeft hem  beloond voor zijn inzet door hem te benoemen als ere-lid!!

 

Natuurlijk een mooie gelegenheid om een aantal verhalen en feiten op te halen uit het rijke verleden van de vereniging, waar regelmatig ook aardig om gelachen kon worden.

Een vereniging als de KPV Silvolde kan alleen bestaan dankzij leden die zich inzetten voor de vereniging en de activiteiten die wij organiseren zoals de jaarlijkse jongdieren tentoonstelling in samenwerking met de Sportfokkers Doetinchem en de Clubshow die is ondergebracht bij de van Pallandtshow in Varseveld.

Wilt u kennismaken met of lid worden van de KPV Silvolde dan kan dat middels onze website: www.kpvsilvolde.nl

Of gedurende de open dag van ijsboerderij het Kempke in Etten op zondag 14 april aanstaande. Op de open dag zal de KPV aanwezig zijn met een ruime informatie-stand met dieren uit de vereniging, onder andere : kuikentjes, en een aantal rassen van  kippen, konijnen en duiven. Hier kunt u terecht als u meer wilt weten over het houden van dieren, informatie over de vereniging of als u contact wilt met fokkers van diverse rasdieren. Voor de kinderen is een kleine puzzeltocht door de stand met vragen over de dieren, elke deelnemer aan de puzzeltocht ontvangt een "diploma".

Wij hopen dat u in uw medium aandacht kunt besteden aan het bovenstaande. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met mij opnemen of met het secretariaat.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan de Graaf

bestuurslid KPV Silvolde e.o.

06-55355972

 

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven