KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Op 15 augustus 2020 ontvingen wij het droeve bericht dat Theo Gerritsen plotseling is overleden. Theo was lid van K.P.V. Silvolde e.o. sinds 1-12-1978. Bestuurslid vanaf 1982 en 1e Penningmeester vanaf 1-4-1995 tot heden. Daarnaast was Theo ringen-commissaris voor de sierduiven. Ondanks dat Theo geen fokkerskaart meer had was hij zeer betrokken bij de vereniging. Theo was een groot dierenliefhebber en had naast de dieren die we als vereniging vertegenwoordigen ook aquariums en een grote volière met vogels. Twee jaar geleden heeft hij een oorkonde ontvangen i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap. Dit jaar was hij 25 jaar eerste penningmeester en keek hij uit naar ons 75-jarig jubileum wat we door de huidige omstandigheden (nog) niet hebben gevierd. Theo is 64 jaar geworden. We zullen hem missen en wensen zijn naasten veel sterkte.

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven