KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Nieuws

Op 15 augustus 2020 ontvingen wij het droeve bericht dat Theo Gerritsen plotseling is overleden. Theo was lid van K.P.V. Silvolde e.o. sinds 1-12-1978. Bestuurslid vanaf 1982 en 1e Penningmeester vanaf 1-4-1995 tot heden. Daarnaast was Theo ringen-commissaris voor de sierduiven. Ondanks dat Theo geen fokkerskaart meer had was hij zeer betrokken bij de vereniging. Theo was een groot dierenliefhebber en had naast de dieren die we als vereniging vertegenwoordigen ook aquariums en een grote volière met vogels. Twee jaar geleden heeft hij een oorkonde ontvangen i.v.m. zijn 40-jarig lidmaatschap. Dit jaar was hij 25 jaar eerste penningmeester en keek hij uit naar ons 75-jarig jubileum wat we door de huidige omstandigheden (nog) niet hebben gevierd. Theo is 64 jaar geworden. We zullen hem missen en wensen zijn naasten veel sterkte.

75 jarig jubileum 1945-2020

Dit jaar hebben we met onze Dierendagshow ook te maken met de coronacrisis en de hieraan gekoppelde maatregelen die de overheid instelde.

We hebben jaren toegeleefd naar het jaar 2020. Het jaar dat we ons 75-jarig jubileum zouden vieren. We hoopten op een bijzonder jaar en dat is het geworden maar totaal anders dan we ons hadden voorgesteld.

Na de jaarvergadering op 2 maart is bij K.P.V. Silvolde e.o. geen enkele activiteit door gegaan i.v.m. de Corona. Geen ledenvergadering, geen dierbesprekingen, geen hokkenbezoeken en geen feestmiddag. Vervolgens hebben we zaterdag 15 augustus 2020 het trieste bericht ontvangen dat Theo Gerritsen plotseling is overleden tijdens een wandeling. Theo was lid van K.P.V. Silvolde e.o. sinds 1-12-1978. Bestuurslid vanaf 1982 en 1e Penningmeester vanaf 1-4-1995 tot heden. We gaan zijn ervaring missen. Gelukkig wil ons jongste bestuurslid Martijn Klompenhouwer de taak van penningmeester op zich nemen.

De gezamenlijke RHD-entingen in samenwerking met Frank van Hagen zijn wel doorgegaan. De grote aantallen konijnen die geënt werden was voor het bestuur een signaal dat de fokkers volop gefokt hebben. De combinatie van de grote aantallen geënte konijnen, het uitzetten van de Achterhoeksverbandprijzen door de 14 verenigingen van het Achterhoeks verband en zeker ons 75-jarig jubileum heeft ons het gehele jaar gestimuleerd om door te gaan met de voorbereidingen van de “Dierendagshow 2020”

Gelukkig hebben we een SSP-HAL met 5.000 m2  tot onze beschikking met daglicht via het dak rechtstreeks op de kooien. In de SSP-HAL hebben we de afgelopen 5 jaren gangpaden van ruim 3 meter breed gecreëerd waardoor elkaar passeren op anderhalve meter goed mogelijk is. We hebben overwogen om de keuring zonder publiek te laten plaatsvinden maar we hopen dat we toch een keuring met publiek en inzenders kunnen organiseren waarbij we streven naar twee meter afstand tot de keurmeesters en de schrijver omdat de zittende keurmeester in een kwetsbare situatie zit en zelf geen extra afstand kan creëren.

We spreken de hoop uit dat het Corona-virus dusdanig binnen de perken zal blijven dat er van overheidswege geen afgelasting zal komen van onze Dierendagshow. Uiteraard zijn we wel gebonden aan de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen, zoals bijv. de 1,5 meter afstand onderling e.d. Dit is echter goed te realiseren binnen onze tentoonstellingsruimte.

Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober organiseert Konijnen- en Pluimvee fokkers- vereniging “Silvolde en Omstreken” voor de zesde keer “De Dierendagshow” in de SSP-HAL in Ulft. Op zaterdag worden de jonge konijnen, cavia’s, kleine knaagdieren, grote hoenders, dwerghoenders, serama’s, parkvogels, kleine siervogels, oorspronkelijke duiven, gedomesticeerde watervogels, oorspronkelijke watervogels, en sierduiven gekeurd door de keurmeesters waarbij publiek aanwezig mag zijn. Voor alle bovengenoemde diersoorten hebben keurmeesters toegezegd om te keuren.

We hopen dat dit jaar ook cavia’s en meer parkvogels, kleine siervogels, gedomesticeerde watervogels en oorspronkelijke watervogels worden ingestuurd die toch bij vele fokkers in de kooien zitten. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten sier- en watervogels met ringen van Aviornis en de N.B.v.V. komen in aanmerking voor een KLN Prijs.

(KLN-Prijs 400 zie: https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/TT_Almanak_2020.pdf )

In de bijlage treft u het vraag programma en het inschrijfformulier aan. (Op het digitale inschrijfformulier kunt u de tekst door typen als de regel vol is. De tekst wordt vanzelf kleiner als de regel vol is). We vragen u om direct na het inschrijven direct het inschrijfgeld per bank te betalen i.v.m. de RIVM-richtlijnen (Corona).

Als de show voor 25-9-2020 van overheidswege onmogelijk wordt gemaakt wordt het inschrijfgeld volledig terugbetaald. Als de show in de laatste week afgelast/verboden wordt dan worden de eventueel gemaakte administratie kosten in mindering gebracht.

Na het uitkooien op zondagmiddag op 17.00 uur hopen we op een aantal vrijwilligers die mee willen helpen met het opruimen. Het is ons alle afgelopen jaren gelukt om dit voor 20.00 uur klaar te hebben. Graag zouden we dit jaar samen met de vrijwilligers die helpen met het opruimen de avond af willen sluiten met een hapje en een drankje in de SSP-HAL. Geeft op het inschrijfformulier aan als u wilt helpen met het opruimen.

Ook willen wij graag tijdens dit evenement aan dier gerelateerde diensten en producten in de SSP-HAL een plaats bieden. Hiertoe verhuurt de SSP-HAL voor een gering bedrag marktkramen en grondplaatsen, waarop bedrijven hun producten en diensten kunnen aanbieden en verkopen. 

Voor jonge dierendag 2015 t/m 2019 zie: https://www.kpvsilvolde.nl/clubactiviteiten/dierendagshow.html

Poster Dierendagshow 2020: https://kpvsilvolde.nl/documents/Poster_Dierendagshow_2020.pdf

Informatie voor inzenders:

 

We hopen u in goede gezondheid als inzender en/of bezoeker te zien tijdens onze Dierendagshow.

GEEF ELKAAR DE RUIMTE
Houd rekening met elkaar
Houd voldoende afstand

 

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven