KPV Silvolde

Kleindiervereniging

KPV Silvolde e.o. 

Nieuws

"Tijdens de jaarvergadering van de "KPV Silvolde en omstreken" op maandagavond 4 maart jongstleden zijn enkele leden in het zonnetje gezet. Ten eerste zijn er 2 jubilarissen : Henk Schwartz en Henk van Hagen. De heer Schwartz is inmiddels 25 jaar lid van de vereniging en de landelijke bond "Kleindierliefhebbers Nederland" ( KLN ), de heer van Hagen zelfs al 40 jaar !! Beiden werden hiervoor bedankt namens het bestuur middels een oorkonde en een speldje van de KLN welke door de voorzitter Chris Wijsman werd opgespeld.

Tijdens de vergadering werd tevens afscheid genomen van Gert Spekking als bestuurder. De heer Spekking heeft zich decennia lang belangeloos ingezet voor de vereniging en heeft besloten om het wat rustiger aan te doen. Het bestuur heeft hem  beloond voor zijn inzet door hem te benoemen als ere-lid!!

Konijnen

Konijnenrassen, speciaal- clubs en konijneregistratie
Lees meer...

konijn

Hoenders

Krielkippen, grote hoenders en het uitbroeden ervan
Lees meer...

kippen

Cavia's

Langharige en kortharige cavia's
Lees meer...

Cavia's

Duiven

Sier- en oorspronkelijke duiven en alles er om heen
Lees meer...

duiven